Kandidat nr 3

Mattias Ståhlberg

Civilingenjör, 52 år, Östra Tollstad, Mantorp

Om mig

Jag bor utanför Mantorp med min fru och ibland med något av våra två barn som är på väg ut i vuxenlivet. Jag har varit engagerad inom kyrkan sedan barndomen och tycker om att delta i gudstjänstlivet och musikverksamheten. I kyrkopolitiken har jag varit aktiv sedan mina egna barn gick i söndagsskolan. Numera är jag med i kyrkofullmäktige, församlingsråd och är vice ordförande i kyrkorådet. Till vardags jobbar jag med processer och metoder för mjukvaruutveckling på ett större företag i Linköping.

Mattias Ståhlberg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Våga vara kyrka

Jag vill att kyrkan ska våga ta plats och vara relevant för medlemmarna och för människorna i samhället där den finns. Vi har en rik tradition att förvalta men behöver också hitta nya sätt att möta människor i den situation de befinner sig i. Mångfalden i samhället behöver speglas av mångfald i kyrkans uttryckssätt. Vi ska stå upp för de svagaste och vara en kritisk röst när det behövs.

Mötestplats för alla åldrar

Jag vill att församlingarna ska vara naturliga mötesplatser för alla åldrar. Dop och arbete med barn och unga är områden som vi ska fortsätta att prioritera.

Kyrkan som arbetsplats – för anställda och ideella

Kyrkan ska vara en god arbetsgivare som värnar om sina medarbetares hälsa och utveckling. All form av diskriminering ska motverkas och förebyggas. Vi ska också värna det ideella arbetet och de ideella medarbetarna genom att ta tillvara kompetens och utveckla människors engagemang genom utbildning, delaktighet, inflytande och ansvar.

Hållbar förvaltning

Syftet med våra fastigheter och övriga tillgångar är att vi ska ha förutsättningar för att arbeta med kyrkans grundläggande uppgifter men vår förvaltning måste även vara ekologiskt och socialt hållbar. Jag vill fortsätta att driva på vårt arbete med energieffektiviseringar och smarta lösningar för de fastigheter som vi behöver. Maskiner och transporter ska bli helt fossilfria under mandatperioden. Svenska kyrkans skogsbruk bör ställas om till hyggesfritt så långt som möjligt.