Vårt valprogram

POSK Danderyd – för Kyrkans framtid är en partipolitiskt obunden ideell förening som består av människor som på olika sätt deltar i det kyrkliga livet i Danderyds församling.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja och som talar tydligt om Jesus Kristus.

 

                                                                                      

POSK – Danderyd

(tidigare ”för Kyrkans framtid”)

POSK Danderyd – för Kyrkans framtid är en partipolitiskt obunden ideell förening som består av människor som på olika sätt deltar i det kyrkliga livet i Danderyds församling.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Grunden för vårt valprogram är Kyrkoordningens beskrivning av församlingens uppgift och syfte:

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.” (2 kap i Kyrkoordningen för Svenska kyrkan).

POSK Danderyd vill därför:

– att församlingens förtroendevalda ska vara partipolitiskt obundna, valda för sitt aktiva engagemang och intresse för församlingens verksamhet.

– att gudstjänsten ska vara församlingens centrum och ständigt utvecklas genom flera olika uttryckssätt och med ökat ideellt engagemang.

– att församlingen får vara en mötesplats för alla åldrar där en trygg gemenskap får växa och kristen tro fördjupas.

– att kyrkorummet hålls öppet med hög tillgänglighet.

– att barn och unga döps, konfirmeras och deltar i församlingens verksamheter och ledarutbildningar.

– att ideella medarbetare utbildas, uppmuntras och ges ansvar.

– att musik, körer och konserter fortsatt får ha en framträdande plats i församlingen och i gudstjänstlivet.

– att församlingen genom ideellt engagemang samarbetar med kristna över hela världen.

– att diakoni bedrivs med omsorg om de utsatta och sårbara.

– att traditioner värnas och det kulturarv som utgörs av kyrkor, kyrkogårdar och inventarier underhålls och förvaltas på ett hållbart sätt.

                                                                                                                          

 

Svenska kyrkans existens och framtid bygger på medlemmarnas delaktighet.

En viktig form av delaktighet är att rösta.

Välj POSK Danderyd – för Kyrkans framtid!