Vad vi vill - Kyrkovalet 2021

POSK i Botkyrka församling har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt mot alla människor.

Detta vill POSK Botkyrka i kyrkovalet 2021

 • Erbjuda närvaro, gemenskap och växt genom framförallt gudstjänster och diakoni. Alla våra 6 kyrkor ska präglas av ett öppet och välkomnande klimat.
 • Se en fortsatt satsning på barn-, konfirmations och ungdomsarbetet. I vår församling är barn och ungdomar inte bara kyrkans framtid utan framförallt vår nutid. De ska på allvar få ta plats på sina egna villkor i gudstjänster och församlingsliv. Barn- och ungdomsarbetet är nu kostnadsfritt i församlingen, efter förslag från POSK Botkyrka inför förra valet.
 • POSK vill att Botkyrka församling strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro. Vi vill att arbetet med religionsdialog fortsätter att prioriteras och får de resurser som behövs för att kunna utvecklas under nästa mandatperiod.
 • POSK vill att Botkyrka församling ska fortsätta Svenska kyrkans miljödiplomeringsarbete. Efter förslag från POSK Botkyrka inför förra valet påbörjades detta arbete och vi är nu diplomerade i fas 1.

 

Vi vill ha en kyrka som är självklar i livets olika faser

 • POSK vill fortsätta utveckla olika gudstjänstformer och församlingsaktiviteter på olika tider och olika sätt, så att alla kan hitta sin naturliga mötesplats beroende på var man befinner sig i livet.
 • POSK vill höja statusen för frivillighet i kyrkan. Vi ser varje människa som en gåva i församlingens liv och ger de som vill chansen att engagera sig ideellt i församlingen. I en tid med minskade ekonomiska resurser så är detta också en nödvändighet för att kunna erbjuda samma bredd av verksamheter.
 • POSK vill att vikten av att samhörigheten mellan anställd personal och kyrkfolket i respektive distrikt, tas i beaktande vid organiseringen av församlingens arbete.
 • POSK vill utveckla församlingens kommunikation så att den hänger med i samtiden. Vi vill kunna erbjuda ungdomar plats i en digital redaktion där de kan sprida sin bild av kyrkan till andra ungdomar via sociala medier.
 • POSK vill att alla kyrkor ska ha funktionella mötesplatser som är öppna för alla i anslutning till gudstjänster.

 

POSK är den fria rösten i en fri kyrka – utan politik!

 • Kyrka och partipolitik hör inte ihop. POSK har ingen bindning till partipolitik istället är vi enade för församlingens bästa och agerar efter principen ‘rätt person på rätt plats’
 • Vi verkar för återhållsamhet med arvoden för förtroendevalda och att dessa helt tas bort för ledamöterna i kyrkofullmäktige.
 • Vi verkar för att mandatstödet till nomineringsgrupperna bara ska utbetalas under valår pga det ansträngda ekonomiska läger för församlingen.
 • Kyrkan har en egen och unik röst i samhällsdebatten och ska ta ansvar där vi ser att samhället ibland brister – därför vill vi satsa mer på kyrkans diakonala arbete både lokalt och internationellt.

 

Vad är POSK?

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti. POSK finns över hela landet, med förtroendevalda i samtliga 13 stift och vi är näst största gruppen i Botkyrka församlings kyrkofullmäktige. POSK i Botkyrka församling har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt mot alla människor.

 

Vill du vara säker på att ha en församling fri från partipolitik och hänsyn som inte har med kyrkan att göra?

Rösta på POSK i kyrkovalet 19 september 2021