Program för perioden 2022-2025

POSK i Askim nominerar kandidater i alla åldrar som vill delta i gudstjänst- och församlingsliv och som representerar våra tre kyrkor.
POSK samlar kandidater som vill ta ansvar utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti..

POSK i Askim vill att

Människor i kyrkan skall finna glädje, mening och gemenskap i möten med varandra och med den levande Kristus i gudstjänstliv och vardagsliv

 

POSK i Askim lyfter fram

 • Olika former av gudstjänster som berör och ger kraft att möta vardagen
 • Utåtriktat arbete till glädje och stöd i vardagen och vid livets kriser
 • Barn- och familjearbete
 • Konfirmand- och ungdomsarbete
 • Meningsfulla sammanhang för unga vuxna
 • Mötesplatser för vuxna

 

POSK i Askim betonar vikten av

 • Mångas engagemang och delaktighet
 • Musikens och sångens betydelse i gudstjänst och vardag
 • Att kyrkan ger utrymme för olikheter i ömsesidig respekt för varandra
 • En kyrka som aktivt arbetar för att motverka all särbehandling i form av sexuell läggning, kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet
 • Ett gemensamt ansvar för skapelsen genom att agera hållbart vid nyttjande av jordens resurser

 

POSK – nationell nivå

Vision

Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

 

POSK – en stark röst

POSK verkar för den kyrka som Sverige behöver med förankring i den lokala församlingsgemenskapen.

POSK arbetar för en kyrka som gör skillnad genom att förvalta skapelsen och leva hållbart tillsammans med varandra i en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

 

POSK vill

 • Vara kyrka med församling i centrum
 • Satsa på musik och kultur
 • Främja mångfald som en möjlighet
 • Ge och ta ansvar

 

Hela handlingsprogrammet finns på POSKs hemsida: www.posk.se

POSK, vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett allmänpolitiskt program. POSK finns över hela landet med förtroendevalda i samtliga 13 stift. POSK är den näst största gruppen i kyrkomötet och den största obundna gruppen..