Kandidat nr 2

Sofia Särdquist

Arkivarie, Alingsås

Om mig

Jag heter Sofia Särdquist, är 52 år och är till professionen arkivarie och jobbar på Riksarkivet. Jag är kyrkvärd i Christinae och har tidigare varit ideell medarbetare i söndagsskola och körsångare sedan barn- och ungdomsåren. Jag har suttit i kyrkoråd sedan 1997 och har hunnit vara förtroendevald på alla nivåer inom Svenska kyrkan sedan dess.

D19FB749-CCC8-4D21-A665-0A2CD8311020

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Som förtroendevald fokuserar jag på att utveckla samverkan inom hela kyrkan, för att skapa mer utrymme för kärnverksamhet i budget och verksamhetsplanering.