Kandidat nr 8

Sara Strindevall Språng

Byggnadsantikvarie, 40 år, Alingsås

Om mig

Bor i Alingsås, arbetar inom Svenska kyrkan som byggnadsantikvarie och projektledare. På fritiden sjunger jag i Vox Femina (en av pastoratets körer) samt är med familjen i naturen.

Sara Strindevall Språng

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Lokalsamhällesaktör
Jag vill att Svenska kyrkan ska vara en självklar aktör och samarbetspartner i vårt lokalsamhälle.

Hållbarhet
Jag vill att Svenska kyrkan ska vara en föregångare i att förvalta våra byggnader och kyrkogårdar hållbart, etiskt och av hög kvalitet.