Styrelsen

Efter årsmötet 2021 består styrelsen av:

Per Ingvarsson    tel 073 022 26 16 (Ordförande)
Gunilla Björnståhl Magnusson tel 076 771 36 55
    Domkyrkoförsamlingen (vice ordförande)
Lars Lundblad    tel 070-6975013 
    Johannelunds Församling (kassör,informatör)
Göran Ericsson    tel 079 340 35 50       
    Landeryds Församling. (Mötesvärd)
Chrestina Pålsson    tel 070 574 96 78  
    S:t Lars Församling
Carin Ehrenkrona   tel 076 047 00 40
    Johannelunds församling (Vice ordförande)
Cenneth Jarlbråten  tel 070 654 52 09
    Berga församling
Edgar Almen     tel 073 390 11 79 
    Tannefors församling 
    (blivande ny församling 2022)