B0948A02-C83E-4FB1-B62C-42040E8446B9

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna för stiftsföreningen. Foto: Carl-Johan Ivarsson