A5FEA081-C066-4DD4-AD3A-23CFC08C6533

2022-03-01 POSK i Linköpings stifts styrelse uppvaktar Biskop Martin Modeus på hans 60- årsdag.