3A61B96A-002D-422D-A793-D7DBA128C89D

Stiftsdirektor Karin Björk föreläser och informerar om reflektioner kring de strategiska frågorna inom Linköpings stift och där vi även fick samtala och diskuterades i olika bikupor vid borden om de strategiska frågorna samt även angående om indelningspolicy 2.0 för Linköpings stift. Foto: Carl-Johan Ivarsson