Förtidsröstning

Här kan du förtidsrösta på Gotland

Platser och tider för röstning i Kyrkovalet 2021

Visby domkyrkoförsamling

Visby församlingsexpedition, Norra kyrkogatan 4

6/9 10.00-15.00

7/9 10.00-15.00

8/9 10.00-15.00

9/9 10.00-15.00 och 17:00-20:00

10/9 10.00-15.00

11/9 11:00-14:00

13/9 10:00-15:00

14/9 10.00-15.00

15/9 10.00-15.00

16/9 10.00-15.00 och 17:00-20:00

17/9 10.00-15.00

18/9 11.00-14.00

19/9 12.00-20.00

Norra Gotlands pastorat

Forsagården – Kyrkvägen 2, Lärbro

6/9 10:00-12:00

7/9 10:00-12:00

8/9 17:00-20:00

9/9 10:00-12:00

10/9 10:00-12:00

11/9 10:00-12:00

13/9 10:00-12:00

14/9 10:00-12:00

15/9 17:00-20:00

16/9 10:00-12:00

17/9 10:00-12:00

18/9 10:00-12:00

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Fårö församlingshem – Fårö Svens 1075

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Gothem församlingshem – Gothem, Prästgården 929

9/9 17:00-19:00,

16/9 17:00-19:00,

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

KrampbrobodenFole Lilla Sojdeby 500

11/9 14:00-16:00

18/9 14:00-16:00

Lummelunda församlingshem – Lummelunda kyrka

9/9 16:00-18:00

16/9 16:00-18:00

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Slite församlingshem – Solåkersvägen 21, Slite

7/9 15:00-19:00

14/9 15:00-19:00

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Träffpunkten Oasen– Kronhagsvägen 31, Fårösund

6/9 15:00-17:00

13/9 15:00-17:00

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Väskinde församlingshusVäskinde Prästgården 427

8/9 16:00-18:00

15/9 16:00-18:00

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Eskelhems pastorat

Eskelhems prästgård

8/9 09:00-11:00

10/9 09:00-11:00

15/9 09:00-11:00

16/9 17:00-20:00

17/9 09:00-11:00,

19/9 09:00-11:00 13:00-15:00, 18:00-20:00

Stenkumla församling

Vibble gård Församlingsexpeditionen Drejaregatan 1

7/9 09:00-11:00, 13:00-15:00

9/9 09:30-11:30

11/9 10:00-12:00

13/9 17:00-20:00

14/9 09:00-11:00, 13:00-15:00

16/9 09:30-11:30

19/9 12:00-20:00

Romaklosters pastorat

Romaklosters pastorsexpedition, Visbyvägen 33B, Romakloster

7/9 09:00-11:00,17:00-20:00

8/9 09:00-11:00

9/9 09:00-11:00

10/9 09:00-11:00

14/9 09:00-11:00, 17:00-20:00

15/9 09:00-11:00

16/9 09:00-11:00

17/9 09:00-11:00

19/9 14:00-20:00

Klinte pastorat

Klinte församlingshem, Klinte Kyrkskolan 703

6/9 10:00-12:00,

7/9 10:00-12:00,17:00-20:00,

8/9 10:00-12:00

9/9 10:00-12:00

10/9 10:00-12:00

11/9 10:00-12:00

13/9 10:00-12:00

14/9 10:00-12:00

15/9 10:00-12:00, 17:00-20:00

16/9 10:00-12:00

17/9 10:00-12:00

18/9 10:00-12:00

19/9 14:00-20:00

Fardhems pastorat

Fardhems pastorsexpedition, Fardhems prästgård

8/9 10:00-12:00, 17:00-20:00

15/9 10:00-12:00

19/9 09:00-11:00, 16:00-20:00

Garde församling

Garde pastorsexpedition, Garde prästgård 410

9/9 18:00-20:00

10/9 18:00-20:00

11/9 13:00-15:00

14/9 18:00-20:00

16/9 18:00-20:00

19/9 12:00-16:00, 18:00-20:00

Burs pastorat

Burs pastorsexpedition, Burs prästgård

7/9 17:00-20:00,

14/9 17:00-20:00

15/9 10:00-12:00

Burs bygdegård,

19/9 14:00-20:00

Sudrets pastorat

Hemse församlingshem pastorsexpeditionen, Storgatan 22, Hemse

9/9 17:00-20:00,

13/9 14:00-16:00

19/9 12:00-16:00, 18:00-20:00

Havdhems församlingshem, Prästgårdsvägen 47, Havdhem

6/9 10:00-12:00

7/9 10:00-12:00

8/9 10:00-12:00

9/9 10:00-12:00, 13:00-15:00

10/9 10:00-12:00

13/9 10:00-12:00

14/9 10:00-12:00,17:00-20:00

15/9 10:00-12:00

16/9 10:00-12:00

17/9 10:00-12:00

Öja församlingshem, Öja Prästgården 136, Burgsvik

6/9 14:00-16:00

11/9 10:00-12:00

15/9 17:00-20:00