Förtidsröstning

Röstar du på valdagen så står det på röstkortet vilken som är din vallokal.
Förtidsröstar du, tar du med dig ditt röstkort och en godkänd identitetshandling till en röstningslokal.

Platser och tider för röstning i Kyrkovalet 2021

Visby domkyrkoförsamling

Visby församlingsexpedition, Norra kyrkogatan 4

6/9 10.00-15.00

7/9 10.00-15.00

8/9 10.00-15.00

9/9 10.00-15.00 och 17:00-20:00

10/9 10.00-15.00

11/9 11:00-14:00

13/9 10:00-15:00

14/9 10.00-15.00

15/9 10.00-15.00

16/9 10.00-15.00 och 17:00-20:00

17/9 10.00-15.00

18/9 11.00-14.00

19/9 12.00-20.00

Norra Gotlands pastorat

Forsagården – Kyrkvägen 2, Lärbro

6/9 10:00-12:00

7/9 10:00-12:00

8/9 17:00-20:00

9/9 10:00-12:00

10/9 10:00-12:00

11/9 10:00-12:00

13/9 10:00-12:00

14/9 10:00-12:00

15/9 17:00-20:00

16/9 10:00-12:00

17/9 10:00-12:00

18/9 10:00-12:00

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Fårö församlingshem – Fårö Svens 1075

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Gothem församlingshem – Gothem, Prästgården 929

9/9 17:00-19:00,

16/9 17:00-19:00,

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

KrampbrobodenFole Lilla Sojdeby 500

11/9 14:00-16:00

18/9 14:00-16:00

Lummelunda församlingshem – Lummelunda kyrka

9/9 16:00-18:00

16/9 16:00-18:00

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Slite församlingshem – Solåkersvägen 21, Slite

7/9 15:00-19:00

14/9 15:00-19:00

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Träffpunkten Oasen– Kronhagsvägen 31, Fårösund

6/9 15:00-17:00

13/9 15:00-17:00

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Väskinde församlingshusVäskinde Prästgården 427

8/9 16:00-18:00

15/9 16:00-18:00

19/9 09:00-13:00, 18:00-20:00

Eskelhems pastorat

Eskelhems prästgård

8/9 09:00-11:00

10/9 09:00-11:00

15/9 09:00-11:00

16/9 17:00-20:00

17/9 09:00-11:00,

19/9 09:00-11:00 13:00-15:00, 18:00-20:00

Stenkumla församling

Vibble gård Församlingsexpeditionen Drejaregatan 1

7/9 09:00-11:00, 13:00-15:00

9/9 09:30-11:30

11/9 10:00-12:00

13/9 17:00-20:00

14/9 09:00-11:00, 13:00-15:00

16/9 09:30-11:30

19/9 12:00-20:00

Romaklosters pastorat

Romaklosters pastorsexpedition, Visbyvägen 33B, Romakloster

7/9 09:00-11:00,17:00-20:00

8/9 09:00-11:00

9/9 09:00-11:00

10/9 09:00-11:00

14/9 09:00-11:00, 17:00-20:00

15/9 09:00-11:00

16/9 09:00-11:00

17/9 09:00-11:00

19/9 14:00-20:00

Klinte pastorat

Klinte församlingshem, Klinte Kyrkskolan 703

6/9 10:00-12:00,

7/9 10:00-12:00,17:00-20:00,

8/9 10:00-12:00

9/9 10:00-12:00

10/9 10:00-12:00

11/9 10:00-12:00

13/9 10:00-12:00

14/9 10:00-12:00

15/9 10:00-12:00, 17:00-20:00

16/9 10:00-12:00

17/9 10:00-12:00

18/9 10:00-12:00

19/9 14:00-20:00

Fardhems pastorat

Fardhems pastorsexpedition, Fardhems prästgård

8/9 10:00-12:00, 17:00-20:00

15/9 10:00-12:00

19/9 09:00-11:00, 16:00-20:00

Garde församling

Garde pastorsexpedition, Garde prästgård 410

9/9 18:00-20:00

10/9 18:00-20:00

11/9 13:00-15:00

14/9 18:00-20:00

16/9 18:00-20:00

19/9 12:00-16:00, 18:00-20:00

Burs pastorat

Burs pastorsexpedition, Burs prästgård

7/9 17:00-20:00,

14/9 17:00-20:00

15/9 10:00-12:00

Burs bygdegård,

19/9 14:00-20:00

Sudrets pastorat

Hemse församlingshem pastorsexpeditionen, Storgatan 22, Hemse

9/9 17:00-20:00,

13/9 14:00-16:00

19/9 12:00-16:00, 18:00-20:00

Havdhems församlingshem, Prästgårdsvägen 47, Havdhem

6/9 10:00-12:00

7/9 10:00-12:00

8/9 10:00-12:00

9/9 10:00-12:00, 13:00-15:00

10/9 10:00-12:00

13/9 10:00-12:00

14/9 10:00-12:00,17:00-20:00

15/9 10:00-12:00

16/9 10:00-12:00

17/9 10:00-12:00

Öja församlingshem, Öja Prästgården 136, Burgsvik

6/9 14:00-16:00

11/9 10:00-12:00

15/9 17:00-20:00