Kyrkomötet, kandidat nr 1
Stiftsfullmäktige - Visby, kandidat nr 1
Kyrkofullmäktige - Visby, kandidat nr 4

August Hermansson

19, Visby

Om mig

Har nyligen tagit studenten ifrån Wisbygymnasiet och bor nu i Visby tillsammans med sin flickvän. Är aktiv inom Svenska Kyrkans Unga och sitter för närvarande i stiftsstyrelsen för POSK.

august-koln

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Engagera ungdomar: Jag anser att kyrkan, och framförallt kyrkopolitiken, är i desperat behov utav föryngring. Både för att få en jämn representation av våra medlemmar i beslutande organ, men också för att försäkra att kyrkans demokratiska struktur kan överleva kommande generationsskiften.

Teologisk mångfald: För att en folkrörelse så stor som Svenska Kyrkan ska kunna överleva krävs det att olika uppfattningar tillåts finnas. Det innebär naturligtvis inte att alla alltid kan få som de vill, men det innebär att vi måste visa respekt för varandras åsikter, och försöka se varandras perspektiv.

Bryta partipolitiseringen: Partipolitiken skadar kyrkan. Den gör att vi går miste om viktiga teologiska diskussioner till förmån för debatter som vanligtvis förs i talarstolen i riksdagen. Det gör att vi blandar ihop teologi och ideologi till en grad att vi inte kan se skillnad på de två. Det gör att kyrkan används som ett verktyg för att stärka nomineringsgruppen, när det egentligen borde vara tvärtom.