Kyrkomötet

Linköpings stift valkrets

Kyrkomötet
1. Sven Gunnar Persson Misterhult, 62, projektsamordnare
2. Lena Arman Linköping, 63, lärare
3. Lars Beckman Norrköping, 54, kyrkomusiker
4. Ann Olofsson Norrköping, 58, koordinator hållbar utveckling
5. Johan Garde Mjölby, 26, präst
6. Malin Attervåg Linköping, 42, stiftskonsulent
7. Maria Brolinson Vadstena, 37, folkhögskollärare
8. Agneta Ekström Åtvidaberg, 66, kyrkokantor
9. Olof Söderberg Mjölby, 42, präst
10. Johanna Garde Östra Ryd, 27, församlingspedagog
11. Kurre Carlson Tranås, 71, pensionär
12. Sarah Eriksson Finspång, 42, socialsekreterare
13. Carl-Johan Ivarsson Söderköping, 41, gymnasielärare
14. Ingrid Norén Boxholm, 64, lågstadielärare
15. Anders Wång Ulrika, 65, keramiker
16. Lisbet Paulsson Vikbolandet, 69, tidigare förvaltningschef
17. Per Ingvarsson Linköping, 63, präst
18. Chrestina Pålsson Linköping, 68, kulturarbetare
19. Erik Gruvebäck Valdemarsvik, 37, präst/musiker
20. Tanja Ronkainen Motala, 38, lärare
21. Lars Jagerfelt Linköping, 68, direktör
22. Marianne Bokblad Söderköping, 66, författare
23. Magnus Wiberg Norrköping, 28, doktorand
24. Helena Cimbritz Norrköping, 74, arbetslivsstrateg
25. Marcus Brännström Västervik, 40, musiketnolog, bibliotekarie
26. Pekka Pykäläinen Motala, 62, präst
27. Johan Lamberth Linköping, 50, präst
28. Torbjörn Boström Linköping, 65, kallad till lärjunge
29. Mikael Leckström Linköping, 58, präst
30. Ingemar Falk Vadstena, 71, kyrkomusiker
31. Göran Lidemalm Mjölby, 52, controller
32. Sven Jennerström Norrköping, 87, kyrkoherde em
33. Jan Brandel Västervik, 70, 1:e bibliotekarie
34. Olaf Lindström Norrköping, 78, lärare