Våra kandidater

Pastoratets kandidater till kyrkovalet 2017

Kyrkofullmäktige
Stiftsfullmäktige  (Sydöstra valkrets*)
Kyrkomötet

*) Norra Tjust pastorat, Södra Tjust pastorat, Södra Vi-Djursdala församling, Vimmerby pastorat, Aspelands pastorat