Kort program för POSK i kyrkovalet
Uppläst svenska

Här kan du lyssna på POSKs kortprogram som uppläst svenska.

Vår vision (del 1)

En tydlig kyrka (del 2)

Mångfald och respekt (del 3)

Musik och kultur (del 4)

Ge och ta ansvar (del 5)

 

Detta är en kort version, i uppläst format, av POSKs program i valet 2017. Läs hela programmet här.