Lyhyohjelma meänkielelä kirkkovaalissa 2017

Kortprogram på meänkieli i kyrkovalet 2017

POSK – Puoluepoliittisesti vaphaat Ruottin kirkossa
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Meän tulevaisuuen näkemys  

POSKila- Puoluepoliittisesti vaphaat Ruottin kirkossa – oon tulevaisuuen näkemys ette Ruottin kirkko pittää olla yhtheys joka kuvvaa Jumalan tahtoa kirkonmenoissa ja elämässä ja joka puhhuu selvästi Jeesuksesta Kristuksesta.

POSK – hyvä valinta  

POSK kehittää sen kirkon jonka Ruotti tarttee. Met laitama ette kirkko löytyy missä sitä tarvithaan. Met halvama kirkon joka sisältää moninaisuutta ja näyttää respektiä.

Tohtia olla kirkko  

Kirkon usko näkkyy seurakunnanyhtheyessä missä oon elävä kirkonmenoelämä keskelä.

POSK halvaa rakentaa eläviä uskonlevittäviä seurakuntia missä kaste oon pohjana. Tämä oon kirkon tärkein tehtävä ja yhtheinen käsky. Elävässä seurakunnassa usko näkkyy rakhauessa ja praktisessa tiakoonisessa huolossa. Kristuksen rakhaus käskee meitä othaan eesvastuuen niin kehitystyöstä ja katastrooffiavusta ko uhatusta luomakunnasta.

POSK halvaa
 • kehittää ja syventää kirkonmenoelämää,
 • vahvistaa seurakuntia paikkakunnalisesti toimimhaan ekymeenisesti ja levittämhään uskoa.
 • ette ko Ruottin kirkko antaa lausunon, niin se pittää seurata teolookista näkökantaaa eikä puoluepoliittistä.
 • panna säänön kirkkojärjestykseen ette joka seurakunnassa pittää olla tiakooni
 • tukea oikeuenmukasta kauppaa ja kestävää käyttöä maapallon resyrsiä
 • tukea aktiiviä miljöötyötä hiippakunnissa ja seurakunnissa
 • ette Ruottin kirkko pittää olla aktiivi hyvänolonaktööri
 • järjestää pitkänaikasen tehokhaan omasuushallinon joka toimii eettisesti ja ekolookisesti kestävästi
 • tukea Ruottin kirkon seurakuntia vielä enämpi ottamhaan vasthaan mikranttia ja ihmisiä jokka oon joutunheet pakhoon.

Moninaisuus ja respekti  

Kaikki eri kirkoliset perintheet ja suuntautumiset jokka mahtuva Ruottin kirkhoon oon rikhauet. POSKila oon ajatukset tulevaisuuele ja halvaa johtaa kehityksen kohtaan kirkkoa, mihinkä mahtuu moninaisuus ja missä näkkyy respekti. POSK;ile oon päivänselvä ette kaikki, riiippumatta sukupuolisesta luontheesta, sukupuolen ylittävästä itenttiteettistä eli ilhmeestä, häätyvä saa respektin ja olla tervetulheita Ruottin kirkhoon.

POSK meinaa ette
 • perintheet ja hurskaussuunat mikkä mahtuva Ruottin kirkon uskonthoon, tunnustukseen ja ophiin häätyy käyttää ja kehittää
 • avomielinen kattanto häätyy toimia ryhmitten välilä joila oon eri kattanto kirkon sisälä
 • keskusteluklimaatti Ruottin kirkossa häätyy näyttää respektiä toisile ja toisten eri mielipitheile
 • päätös minkä kirkkokokous oon ottanu vihkimisestä saman sukupuolisia ihmisiä pittää seisoa täyelisesti.
 • avioliitonkattanolla ei saa olla merkitys siihen kelle tarjothaan työ Ruottin kirkossa.

 

Mysiikki ja kylttyyri  

Kylttyyrin eri ilhmeet oon Jumalan lahjat ja rakentava oman kielen mikä oon välttämätön osa ihmiselämästä. Ihminen näyttää uskoa monela laila, ja tarttee tillaa tulkita uskoa nykyaikasessa kylttyyrielämässä.

POSK halvaa
 • vahvistaa eesvastuuen kirkkomysikille Ruottin kirkon kansalisella tasola.
 • vahvistaa kirkkomyysikkerin rekryteerinkin ja vaikuttaa lissäämisseen paikkoja fakkikoulutuksessa.
 • ette virsikirjan tarkastus saapii tarpheelisesti aikaa, tehhään yhestäneuon ja oon tarkka kieli- ja mysiikkikompetensile
 • hoitaa tärkeän kylttyyriperintheen esimerkiksi kirkkoja ja kirkonmaita, ja pittää kirkot auki ja ette niihin oon hyvä saapuvuus.
 • lisätä seurakuntien yhtheistyötä paikkakuntien kylttyyrielämän kans.

Antaa ja ottaa eesvastuuen  

Temokraattinen rakentaminen kuuluu Ruottin kirkon itenttiteethiin. Temokratiila oon pohja meän uskossa ette Jumala kuttuu ihmisiä tehtävhiin ja töihin kirkossa ja joka yksityisen kristityn eesvastuuessa kirkole.

Ruottin kirkon asene oon muuttumassa, päivänselvästä ja erikoiskäsiteltystä eppäiltetyksi ja tasaarvoseksi, järjestelmästä mikä päänänsä oon luottanu työläisten pääle, kirkhoon missä vapaehtosilla oon iso merkitys. Pätevyys, into ja eesvastuu oon ratkasevat ominaisuuet. Nuorila oon erityinen vaikutus.

POSK halvaa
 • mennä takasi välilissiin äänestyksiin hiippakuntavaltuusthoon ja kirkkokokouksiin
 • tehhä seurakunnanneuoston tehtävät ja eesvastuuen selvemäksi
 • ette vapaehtosia työläisiä kysythään, koulutethaan, kehotethaan ja annethaan eesvastuuta seurakunnissa
 • vahvistaa koulutusta luottamishenkilöile
 • tehhä kirkon kiinostavaksi työpaikaksi mikä houkuttellee päteviä ihmisiä
 • antaa nuorile rippikoululaisjohtajille maholisuuen syvemphään koulutukseen
 • kirkkolailisesti antaa säänöt Nuorten kirkkokokoukselle ja ette kokous saapii valita ehokhaita kirkkokokoukseen.

 

Detta är en kortversion av POSKs handlingsprogram i kyrkovalet 2017. Läs hela programmet här (svenska).

Kyrkovalsinformation på olika språk, på Svenska kyrkans webb.
(Just nu finns ännu inga dokument på meänkieli.)

Översättning: Linnea Nylund