Kort program för POSK i kyrkovalet
Lättläst svenska

En sammanfattning av vårt program i kyrkovalet 2017.
Här talar vi om vad POSK vill göra i Svenska kyrkan åren 2018-2021.

Efter texten finns en ordlista över ord som kan vara svåra. 

Vår vision

POSK vill att Svenska kyrkan ska

 • Vara en gemenskap som speglar Guds vilja.
 • Tala tydligt om Jesus Kristus.

POSK – ett bra val

POSK utvecklar den kyrka som Sverige behöver.
Vi ser till att kyrkan finns där den behövs.
Vi vill ha en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

En tydlig kyrka

Tron inom kyrkan innebär att det finns en gemenskap i församlingen. POSK vill utveckla levande församlingar. I en levande församling uttrycks tron genom kärlek och omsorg. Kristi kärlek driver oss att ta ansvar för utveckling, bistånd och för den hotade skapelsen.

POSK vill

 • Utveckla och fördjupa gudstjänsten.
 • Stärka församlingarna så att de kan samarbeta med andra kyrkor och missionera.
 • Att Svenska kyrkan ska uttala sig utifrån teologi och inte partipolitik.
 • Att varje församling ska ha tillgång till en diakon.
 • Stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.
 • Stödja ett aktivt miljöarbete i stift och församlingar.
 • Att Svenska kyrkan ska vara en aktör inom välfärden.
 • Att Svenska kyrkans egendom ska skötas effektivt, etiskt och ekologiskt.
 • Rusta församlingarna så att de kan ta emot fler migranter och människor på flykt.

 

Mångfald och respekt

Svenska kyrkans traditioner och inriktningar är värdefulla. POSK vill ha en kyrka med mångfald och respekt.
Vi vill att alla ska vara välkomna i kyrkan. Det gäller oavsett vad man har för sexuell läggning.

POSK anser att

 • De traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan ska kunna utövas och utvecklas.
 • Mötet mellan grupper som tycker olika ska ske med tolerans.
 • Samtal i Svenska kyrkan ska ske med respekt för olika åsikter.
 • Det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan personer av samma kön ska gälla.
 • Synen på äktenskap ska inte spela någon roll för vem som får anställning inom Svenska kyrkan.

 

Musik och kultur

Kulturens olika uttryck är en gåva från Gud. Kulturen är en viktig del av livet. Människor ut­trycker tro på olika sätt. Det behövs utrymme för att tolka tro i dagens kulturliv.

POSK vill

 • Stärka ansvaret för kyrkomusik på Svenska kyrkans nationella nivå.
 • Stärka rekryteringen av kyrkomusiker och öka antalet platser i utbildningen av kyrkomusiker.
 • Arbeta om psalmboken under den tid som behövs. Arbetet ska ske med hänsyn till språklig och musika­lisk kunskap.
 • Värna det viktiga kulturarvet av kyrkor och kyrkogårdar. Kyrkorna ska vara öppna och ha hög tillgänglighet.
 • Öka församlingarnas samverkan med det lokala kultur­livet.

 

Ge och ta ansvar

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd. Demokratin har sin grund i vår tro på att Gud kallar människor till uppdrag och uppgifter i kyrkan. Alla kristna har ett ansvar för kyrkan.

Svenska kyrkan har tidigare haft en särskild ställning i samhället. Kyrkan har framför allt haft anställda som utfört dess uppgifter. Nu håller det på att förändras. Svenska kyrkan arbetar på liknande villkor som andra kyrkor. Ideella krafter blir allt viktigare. Medarbetarnas kompetens, engagemang och förmåga att ta ansvar är viktiga egenskaper. Unga människor är också viktiga för kyrkan.

POSK vill

 • Återgå till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrko­möte.
 • Att församlingsrådens roll och ansvar ska vara tydligt.
 • Att ideella medarbetare utbildas, uppmunt­ras och får ansvar i församlingarna.
 • Stärka utbildningarna av förtroendevalda.
 • Göra kyrkan till en attraktiv arbetsplats. Den ska locka kompetenta människor.
 • Ge unga konfirmandledare möjlighet till fördjupad utbildning.
 • Att konferensen De ungas kyrkomöte ska få välja representanter till kyrkomötet.

 

_____________________________

 

Ordlista

Anställd = en person som har som jobb att göra något i kyrkan

Diakon = person som är anställd i kyrkan för att arbeta med människor som behöver stöd

Ekologiskt = med ansvar för att naturen blir behandlad väl

Etiskt = med ansvar för att människor blir behandlade väl

Församling = kyrkan på platsen där du bor (ungefär som en kommun)

Församlingsråd = gruppen människor som bestämmer över kyrkan på platsen där du bor

Förtroendevalda = människor som har blivit valda (i kyrkovalet) för att tillsammans bestämma över kyrkan

Gudstjänst = när människor träffas i kyrkan för att möta Gud och varandra

Ideell = en person som gör något i kyrkan på sin fritid

Indirekta val = att man först röstar på någon som sedan får i uppdrag att välja personer till andra uppdrag

Konfirmand = en ung människa som går en utbildning om kristen tro, det vill säga ska konfirmeras

Konfirmandledare = en person som arbetar med unga människor (konfirmander) i kyrkan

Kulturarvet = att många kyrkor är gamla och innehåller många saker som är viktiga för historien om Sverige

Kyrkomötet = gruppen människor som har fått i uppdrag att bestämma över kyrkan i hela landet (ungefär som riksdagen, men för kyrkan). ”De ungas kyrkomöte” är en grupp unga människor som samlas för att berätta vad de vill att kyrkan ska göra och vara

Migranter = människor som flyttar mellan olika länder

Missionera = att arbeta för att människor som inte är kristna idag ska bli kristna i framtiden

Partipolitik = systemet som ligger till grund partierna som finns i Sveriges regering och riksdag

Psalmboken = boken med sånger som man sjunger i kyrkan

Sexuell läggning = om man blir kär i människor av ett annat kön än man själv har, eller samma

Stift = kyrkan i regionen där du bor (ungefär som ett län)

Stiftsfullmäktige = gruppen människor som bestämmer över kyrkan i regionen som kallas stift

Teologi = kunskap om kyrkan och Gud

Vigsel = när två personer gifter sig

Äktenskap = att vara gift med någon

 

 

 

_____________________________

Detta är en kort version av POSKs program i valet 2017. Läs hela programmet här.

 

Toppbild: Photo by Joshua Newton on Unsplash