Lyhytohjelman

VISIOMME

POSK – Ruotsin kirkon puoluepoliittisesti sitoutumattomat – on ryhmä, jonka visio on, että Ruotsin kirkon tulee olla yhteisö, jonka jumalanpalveluksissa ja elämässä heijastuu Jumalan tahto ja joka puhuu selvin sanoin Jeesuksesta Kristuksesta.

POSK – hyvä valinta

POSK rakentaa sitä kirkkoa, jota Ruotsi tarvitsee ja huolehtii siitä, että se on siellä, missä sitä tarvitaan. POSK -ryhmällä on aatteita tulevaisuutta varten ja haluaa johtaa kirkon kasvua siihen suuntaan, jossa on tilaa moninaisuudelle ja jonka leimana on kunnioitus.

Ohjelma Kirkkovaaleihin 2017

Näkymme

POSK – puoluepoliittisesti sitoutumattomat Ruotsin kirkossa – on ryhmä, jonka näkynä on, että Ruotsin kirkon tulee olla yhteisö, jonka jumalanpalveluksissa ja elämässä heijastuu Jumalan tahto ja joka puhuu Jeesuksesta Kristuksesta selvin sanoin.

Uskaltaa olla kirkko

Kirkon usko ilmenee seurakuntayhteydessä, jonka keskuksena on elävä jumalanpalvelus. POSK haluaa vaikuttaa elävien ja lähetystyötä tekevien seurakuntien rakentamiseen kasteen pohjalta. Tämä on kirkon tärkein tehtävä ja yhteinen kutsumus. Elävässä seurakunnassa usko ilmentyy rakkaudessa ja käytännöllisessä diakoniahoidossa. Kristuksen rakkaus pakottaa meitä ottamaan vastuun sekä kehitystyöstä ja katastrofiavusta kuin myös uhatusta luomakunnasta.

POSK haluaa

 • vaikuttaa jumalanpalveluselämän kehitykseen ja syventymiseen.
 • vahvistaa seurakuntia toimimaan paikallisessa ekumeniatyössä ja harjoittamaan lähetystyötä.
 • että Ruotsin kirkko antaa lausuntonsa teologisista eikä puoluepoliittisista näkökohdista käsin.
 • saattaa kirkkojärjestykseen määräyksen, että jokaisessa seurakunnassa pitää olla diakoni.
 • tukea oikeudenmukaista kauppaa ja kestävää maan varojen käyttöä.
 • tukea aktiivista ympäristötyötä hiippakunnissa ja seurakunnissa.
 • että Ruotsin kirkon pitää olla aktiivinen hyvinvointitekijä.
 • vaikuttaa pitkäjänteiseen, tehokkaaseen omaisuuden hoitoon, jota tehdään eettisin ja ekologisesti kestävin perusteluin.
 • varustaa enemmän Ruotsin kirkon seurakuntia ottamaan vastaan siirtolaisia ja pakolaisia.

Moninaisuus ja kunnioitus

Erilaiset kirkolliset perinteet ja suuntaukset Ruotsin kirkossa ovat rikkaus. POSK-ryhmällä on aatteita tulevaisuutta varten ja se haluaa johtaa kirkon kasvua siihen suuntaan, jossa on tilaa moninaisuudelle ja jota leimaa kunnioitus. POSK-ryhmälle on itsestään selvää että kaikkia, huolimatta sukupuoleen kuuluvasta suuntauksesta, sukupuolen ylittävästä identiteetistä tai ilmaisuista, kohdellaan kunnioituksella ja heidät toivotetaan tervetulleiksi Ruotsin kirkkoon.

POSK on sitä mieltä

 • perinteitä ja hengellisiä suuntauksia, jotka sisältyvät Ruotsin kirkon uskoon, tunnustukseen ja oppiin on voitava harjoittaa ja kehittää.
 • suvaitsevainen asenne on oltava leimavaa eri näkemysten omaavien ryhmien kokouksille kirkossa.
 • keskusteluilmapiirin Ruotsin kirkossa on heijastettava keskinäistä kunnioitusta ja mielipiteiden arvostusta.
 • että päätös, jonka kirkolliskokous päätti samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä, on pysyvä sellaisenaan.
 • avioliittonäkemys ei ole tärkeä, kun henkilölle tarjotaan virkaa Ruotsin kirkossa.

Musiikki ja kulttuuri

Erilaiset kulttuuri-ilmaukset ovat Jumalan lahjaa ja luovat oman kielen, joka on korvaamaton osa inhimillistä elämää. Ihmiset ilmaisevat uskoa eri tavoin ja uskon tulkinnalle tarvitaan tilaa ajan kulttuurielämässä.

POSK haluaa

 • lisätä vastuuta kirkkomusiikista Ruotsin kirkon valtakunnallisella tasolla.
 • vahvistaa kirkkomuusikkojen rekrytointia ja vaikuttaa siihen, että opiskelupaikkoja lisätään ammattikoulutuksessa.
 • että virsikirjan uudistamiseen annetaan tarpeeksi aikaa, että se tapahtuu vuorovaikutuksessa ja on kielellisessä ja musikaalisessa pätevyydessä huolellinen.
 • suojella sitä tärkeää kulttuuriperintöä, jota on muun muassa kirkkorakennuksissa ja hautausmailla ja pitää kirkkoja avoinna esteettömästi tavoitettavissa.
 • lisätä seurakuntien vaikutusta yhdessä paikalliseen kulttuurielämään.

Antaa ja ottaa vastuuta

Demokraattinen rakenne on Ruotsin kirkon ominaisuutta. Demokratialla on perusta uskossamme siihen, että Jumala kutsuu ihmisiä kirkon toimiin ja tehtäviin ja jokaisen yksityisen kristityn vastuuseen kirkosta. Ruotsin kirkon asema on muuttumassa, itsestään selvästä ja erityisasemassa olevasta kyseenalaiseksi ja tasaveroiseksi, järjestöstä, joka on pääasiassa luottanut työntekijöidensä varaan, kirkoksi jossa vapaaehtoisilla on merkittävä osa. Pätevyys, kiinnostus ja vastuun kantaminen ovat ratkaisevia ominaisuuksia. Nuorilla on erityisen tärkeä merkitys.

POSK haluaa

 • palata takaisin välilliseen vaalitapaan hiippakunta- ja kirkolliskokousvaaleissa.
 • selventää seurakuntaneuvostojen osaa ja vastuuta.
 • että vapaaehtoisia työavustajia kysytään, koulutetaan, rohkaistaan ja heille annetaan vastuuta seurakunnissa.
 • vahvistaa luottamushenkilöiden koulutusta.
 • tehdä kirkosta kiinnostava työpaikka, joka houkuttelee päteviä henkilöitä.
 • antaa nuorille rippikouluohjaajille mahdollisuus syventävään koulutukseen.
 • säätää kirkko-oikeuteen Nuorten kirkolliskokous ja antaa kokouksen valita edustajia kirkolliskokoukseen.