Kandidat nr 3

Yngve Rehnström

Förvaltningschef i Tingsryds kommun, 65 år, bor på Norr i Växjö

Om mig

Jag har under mitt yrkesliv arbetat inom skolans värld och har under de senaste åren varit skolchef i Tingsryds kommun. Jag är gammal Växjöbo och bor nu, tillsammans med min hustru Lena, på Norr i Växjö. Vi är medlemmar i EFS och har under många år haft vår kyrkliga hemvist i Västrabokyrkan på Arabygatan. Jag har haft olika kyrkliga uppdrag, t ex varit ordförande i Skogslyckans kyrkoråd under 13 år och är nu ordförande i kyrkofullmäktige inom Växjö pastorat.

yngve

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Detta vill jag verka för

Kyrkan skall inte styras av partipolitik

Att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska ledas av kyrkligt engagerade människor oavsett politisk tillhörighet.

En förändrad församlingsindelning

Förändra församlingsindelningen inom Växjö pastorat med utgångspunkt: en församling – ett församlingsråd – en församlingsherde. I första hand bör Växjö stads- och domkyrkoförsamling delas upp i mindre församlingar. Detta tror jag ger bättre förutsättningar för att bygga levande och missionerande församlingar.

Utveckla gudstjänstlivet

Verka för utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet i Växjö pastorat.

Svenska kyrkan – en mötesplats

Utveckla kyrkan till en mötesplats för olika åldrar för gemenskap och samtal kring livs- och trosfrågor.

Prioritera ungdomar

Särskilt prioritera ungdoms- och konfirmandarbetet.