Kandidat nr 8

Stanley Ståhl

Företagsekonom, Lammhult, Lammhults församling

Om mig

Jag har varit ledamot av kyrkonämnden i Aneboda församling, kyrkorådet i Lammhults församling, kyrkorådet i Växjö pastorat, Växjö kyrkofullmäktige. Är nu ledamot av Lammhults församlingsråd.

IMG_4228

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill arbeta för följande inom Växjö pastorat:

Mer musikgudstjänster och konserter i våra kyrkor.

Mer satsning på körverksamhet för olika åldrar.

Kyrkkaffe efter alla gudstjänster och andra samlingar.

Sammankomster där folk i olika åldrar träffas och trivs i kyrkan.

Mer ekumeniskt samarbete.