Kandidat nr 18

Ragnar Christerson

Pensionär, 70 år, Växjö stads- och domkyrkoförsamling. Växjö pastorat

Om mig

Har arbetat som kommunal tjänsteman i Växjö kommun under 34 år först med kulturfrågor och sedan som planeringssekreterare på tekniska förvaltningen och samtidigt varit vänortsansvarig i kommunen.
Mitt intresse för kyrkan tog fart genom att jag sjunger i Allemanskören, som tillhör domkyrkan.
Under mina två mandatperioder har jag bl.a. först varit med i domkyrkorådet och nu i församlingsråd samt ersättare i kyrkofullmäktige.
Bor i villa på Söder i Växjö.

ragnar

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill i första hand verka för och värna om följande:

Musik   I olika former är musiken otroligt viktig för kyrkan. Den berikar, stimulerar och lockar många till våra kyrkor och dess utövare är goda ambassadörer för kyrkan.

Kulturarv  En öppen kyrka ska värna om kyrkobyggnaders och kyrkogårdars kulturarv.

Diakoni  Allt fler människor i vårt samhälle känner vilsenhet och behöver stöd och någon att prata med. Där har diakonin en viktig uppgift.