Kandidat nr 2

Ewa Johansson

Ingelstads församling i Växjö pastorat

Om mig

Jag är pensionerad verksamhetschef. Bor i en landsortsförsamling, som omstrukturerades genomgripande 2014. Fyra församlingar slogs då samman till en, och denna nya församling gick samtidigt upp i det stora Växjö pastorat. Alla fick tänka utanför boxen för att hitta sina nya roller.

img_3006

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Engagerad ledning
Jag vill att kyrkan ska ledas av kyrkligt engagerade människor oavsett politisk tillhörighet.

Gudstjänsten
Berörande och angelägna gudstjänster är basen i kyrkans liv. Gudstjänsten ska förmedla glädje och hopp, eftertanke och reflektion. Detta vill jag verka för.

Musiken
Jag vill verka för att musiken får ha en framskjuten roll i kyrkan. Musikens många uttryck berikar och stimulerar.

Kulturbärare
Jag vill att Svenska kyrkan ska värna och vårda vårt rika kulturarv bestående av kyrkobyggnader, kyrkogårdar, konst och musik, men också det inre kristna livet som visar sig i omsorg och respekt för alla människor.