Kandidat nr 11

Ewa Johansson

F.d. verksamhetschef. 77 år. Ingelstads församling, Växjö pastorat.

Om mig

Ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Växjö pastorat, ersättare i kyrkorådets arbetsutskott. Ordförande i Ingelstads församlingsråd. Kyrkvärd. Ombud för Act Svenska kyrkan.

Ewa Johansson 2021

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Resursfördelning
Församlingarna i Växjö pastorat ser mycket olika ut, alltifrån de små landsortsförsamlingarna till den stora stads- och domkyrkoförsamlingen. Jag menar att det är viktigt att varje församling, oavsett storlek och struktur, får resurser, så att man kan erbjuda ett rikt gudstjänst- och församlingsliv. Musiken ska ha en framskjuten roll.
En öppen och välkomnande kyrka
Jag vill verka för att våra kyrkor och begravningsplatser hålls i gott skick. En vacker och välskött miljö ger positiva signaler, som stärker förtroendet för kyrkan både som kulturbärare och som ett forum för  tro och ett liv.
Ansvar för klimat och miljö
Stor vikt ska läggas vid ett hållbart och rättvist nyttjande av jordens resurser.