Kandidat nr 14

Birgit Lerman

Växjö

Om mig

Jag har som anställd och förtroendevald på olika nivåer stor erfarenhet av kyrkans många uppgifter.

Birgit Lerman

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Församlingen är basen för kyrkans arbete. Med det kristna budskapet bör vi finnas med i samhällets utveckling och finna nya uttrycksmöjligheter. Som diakon vill jag se nya möjligheter att hjälpa människor i olika livssituationer.