Kandidat nr 23

Marit Torkelson

Musikdirektör, 65 år, Tensta församling, Vattholma pastorat

Om mig

Arbetar på Kyrkokansliet i Uppsala som handläggare för kyrkomusik. Har tidigare arbetat som Musikkonsulent i Visby stift, kyrkomusiker i Gagnefs församling, musiklärare samt kommunal musikskolerektor. Har också varit verksam som frilansande kördirigent.

5813EA1D-D5C4-4DC6-8357-FB69994F3D1E

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrkomusik med utvecklingspotential.
Kyrkomusiken gestaltar kyrkans tro och liv och är en del av församlingens grundläggande uppdrag. Genom att lyfta och synliggöra musiken i Svenska kyrkan når vi fler. Genom musiken och körsången utvecklar vi en verksamhet som skapar delaktighet och berikar människors liv.

En offensiv satsning på musiken som verksamhet i Svenska kyrkan, skulle få många positiva effekter för såväl församlings- som samhällslivet. Svenska kyrkan är idag den i särklass viktigaste strukturen för musikkultur och musikutövande i hela Sverige. Kyrkan är en av de få kvarvarande mötesplatser för amatörer och yrkesmusiker, för alla samhällsklasser, åldrar, genrer och nationaliteter. Här erbjuds levande musik i gudstjänster och i konserter. Musikverksamheten i Svenska kyrkan är sedan lång tid tillbaka en utbildningsplattform för framtida professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som i det offentliga musiklivet, en pedagogisk verksamhet som behöver förstärkas och utvecklas.