Kyrkoval 2017

Här finns material samlat som berörde senaste kyrkovalet.
Här finns
- Vår egen broschyr
- Presentation av några av våra kandidater
- Länkar till debattartiklar

Broschyr – POSK i Västerås – Kyrkovalet 2017

 

Kandidatpresentationer

Karin Tilly, Domkyrkoförsamlingen

Karin Tilly
Foto: Linda Eliasson
  • Jag vill arbeta för att kyrkligt engagerade personer ska kunna ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
  • Ett levande gudstjänstliv i församlingarna är viktigt. – Vi ska fira fler gudstjänster, inte färre.
  • Jag vill också att Svenska kyrkan i Västerås präglas av mångfald. – Alla, oavsett kön, sexualitet eller ålder ska mötas med respekt och välkomnas i kyrkan

Maria Thorgren, Önsta församling

Maria Thorgren
Maria Thorgren

Jag vill arbeta för att Svenska kyrkan i Västerås ska satsa på ett heltäckande program för barn och unga 0 – 18 år.

Svenska kyrkan i Västerås ska erbjuda viktiga gudstjänster med variation som passar människor med olika behov.

Svenska kyrkan ska också i framtiden vara en kyrka för alla att känna sig hemma i.

Rune Vikman, Lundby församling

Rune Vikman
Rune Vikman
Foto: Linda Eliasson

Jag vill särskilt arbeta för välskötta och variationsrika kyrkogårdar.

Ingemar Egelstedt, Domkyrkoförsamlingen

Ingemar Egelstedt
Foto: Linda Eliasson

Jag vill att Svenska kyrkan tar aktiv del i samhället och är öppen för samarbete inom diakoni och för barn och ungdomar. Domkyrkan är med sin historia och sin bredd i gudstjänstliv och musik en fantastisk tillgång i samhället. Jag vill fortsätta att verka för det rika liv som finns och som i år inte minst visade sig i firandet att reformationen 500 år.

Solveig Östberg, Viksängs församling

Solveig Östberg
Solveig Östberg
Foto: Linda Eliasson

Svenska Kyrkan i Västerås ska ha många MÖTESPLATSER för gudstjänstliv och social samvaro. Hon ska vara en plats för alla åldersgrupper, som kan samlas och delta i en mångfald av aktiviteter – från Sopplunch till ”Växa i tro cirklar”.

Min Vision: Kyrkans Ungdomshus i centrum och Kyrkans egna Trygghetsboende.

Yngve Anderberg, Önsta församling

Yngve Anderberg
Yngve Anderberg
Foto: Linda Eliasson

Kyrkan bör, i andakter och i alla andra sammanhang, tala och agera på ett sätt som gör att alla tillhöriga känner att det är meningsfullt att fortsätta tillhöra Svenska kyrkan.

Dessutom är det viktigt att kyrkor och andra byggnader hålls attraktiva och levande för framtiden som ett viktigt kulturarv.

Victor Månsson, Badelunda församling

Victor Månsson
Victor Månsson

Jag jobbar mycket gärna för barn och ungas möjlighet att växa och ha en plats i kyrkan.

Jag känner också att jag vill jobba för att det ska finnas fler sätt för barn och unga att få bli hörda inom kyrkan och därigenom ge fler unga politiker som skolats genom kyrkan.

 

Greta Johansson, Norrbo församling

Foto Greta Johansson
Greta Johansson
Foto: Linda Eliasson

För mig är det viktigt med sången och musiken i Svenska kyrkan.

Jag vill arbeta för att alla församlingar ges möjlighet till ett rikt och varierat kör- och musikliv med körer i alla åldrar.

Göran Broås, Badelunda församling

Göran Broås
Göran Broås

Jag vill lyfta

  • Barn och unga. Det är viktigt att erbjuda olika typer av aktiviteter – både för barn, föräldrar och unga – för att tala om vad kristen tro är. I detta ser jag att kyrkan har en uppgift att erbjuda dop och konfirmation.
  • Reformation pågår! Reformationsåret 2017 får inte bara bli ett jubileumsår utan reformationen måste fortsätta på alla plan!

Anita Thunberg, Rytterne församling

Anita Thunberg
Anita Thunberg

Kyrkan skall vara en trygg och öppen mötesplats och ha ett rikt gudstjänst-, kör och musikliv som passar människor i alla åldrar.

Lena Bolton, Lundby församling

Lena Bolton
Lena Bolton
Foto: Linda Eliasson

Barnen är vår framtid så jag vill arbeta för barn och unga i kyrkan.

Jag vill också verka för indirekta val.

 

Margit Iraeus, Västerås Barkarö församling

Margit Iraeus
Margit Iraeus

Jag vill särskilt arbeta för att lyfta dopet (som är en början på en vandring på livets väg).

Vi ska nå ut till föräldrar som både tillhör och inte tillhör kyrkan med ett erbjudande om dopet!

 

Valsedel – Val till kyrkofullmäktige Västerås Pastorat

Valsedel – Val till Västerås stiftsfullmäktige

Valsedel – Val till kyrkomötet

 

Mikael Thorgren har tagit de bilder där annan fotograf ej anges

 

Debatt – Kyrkovalet 2017

Hearing Sigmatorget 2017-09-09 – Svaren från POSK – Karin Tilly

VLT 2017-09-05 Svar till S – En folkkyrka på riktigt

VLT 2017-08-26 Svar till Jörgen Eklund, Britt Sandström

VLT 2017-08-21 En folkkyrka – på riktigt!

VLT 2017-07-01 Partipolitik hör inte till kyrkan!

VLT 2017-07-27 Kyrkomusikens kraft, A Brunnstedt