Kyrkoval 2017

Nu har vi ett resultat!

Framsidan av valfoldern
Valfolder 2017

Nu är rösterna i valet till församlingens kyrkofullmäktige räknade och resultatet är fastställt. POSK erhöll 16 ordinarie platser, Socialdemokraterna 7 och Sverigedemokraterna 2. POSK kan dessutom ha 8 ersättare och Socialdemokraterna 4.

Mandatordningen ser ut så här för våra förtroendevalda POSKare i kyrkofullmäktige, efter att personrösterna räknats:

 • Li Lundberg
 • Anders Linger
 • Petronella Hjertqvist
 • Lars Frisk
 • Stefhan Karlström
 • Maria Liljeqvist
 • Benny Arnqvist
 • Gun Bäck
 • Jeremiah Webb
 • Birgitta Jubell
 • Heather Alenius
 • Boel Berggren
 • Carina Dorg
 • Per Georgsson
 • Tommy Dorg
 • Karin Norgren

Från vår lokala POSK-förening återfinner vi Anders Linger som en av dem som fått en ordinarie plats i stiftskyrkofullmäktige.

I valet till Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, gick POSK fram med ett par procentenheter, men det räckte inte för att få in någon kandidat från vår lokala POSK-förening. De som nu representerar Västerås stift är de tre första namnen på listan som du finner nedan.

Vill du veta mer om vilka av våra medlemmar som kandiderade till de olika valen? Kika på listorna nedan och gå även in under Kandidatpresentationer för att läsa mer om några av kandidaterna.

Vill du se vår valfolder så kan du hämta den genom den här länken: POSK-folder 2017

Församlingens tidning ”Mitt i Livet” ägnade stor del av septembernumret 2017 åt kyrkovalet. Vill du läsa de svar som vi från POSK skickat in till redaktören på frågorna som ställts till samtliga nomineringsgrupper? Hämta dem då som pdf via den här länken: ”Mitt i Livet”-frågor

Kandidatlistor för POSK

Här nedan ser du hela kandidatlistorna som återfanns på valsedlarna. Det var tre val och därför tre listor – Val till kyrkofullmäktige i Västanfors-Västervåla, Val till stiftsfullmäktige i Västerås stift och Val till kyrkomötet. De två sistnämnda presenteras så som de såg ut för vår valkrets (Norra Västmanlands valkrets respektive Västerås stifts valkrets). För tydligheten skull har vi i dessa två listor markerat de kandidater som kommer från vår lokalförening.

Val till kyrkofullmäktige i Västanfors-Västervåla
 1. Anders Linger
 2. Li Lundberg
 3. Lars Frisk
 4. Stefhan Karlström
 5. Maria Liljeqvist
 6. Benny Arnqvist
 7. Gun Alingsjö Bäck
 8. Petronella Hjertqvist
 9. Jeremiah Webb
 10. Birgitta Jubell
 11. Heather Alenius
 12. Boel Berggren
 13. Carina Dorg
 14. Per Georgsson
 15. Tommy Dorg
 16. Karin Norgren
 17. Leonard Ljungdahl
 18. Johanna Fransson-Helén
 19. Göran Håkansson
 20. Caroline Nonnen
 21. Lars Tingström
 22. Jonas Karlsson
 23. Eva Linger
 24. Ing-Marie Karlsson
 25. Lena-Marie Burman
 26. Mats Holmström
 27. Anders Wossmar
Val till stiftsfullmäktige i Västerås stift
 1. Anders Linger
 2. Gun Alingsjö Bäck
 3. Jeremiha Webb
 4. Anna Onsten Molander
 5. Leonard Ljungdahl
 6. Ingrid Karlsson
 7. Sten-Ove Angmo
 8. Anders Brunnstedt
 9. Viktor Månsson
 10. Karin Tilly
 11. Ingemar Egelstedt
 12. Peter Bernövall
Val till kyrkomötet
 1. Anders Brunnstedt
 2. Peter Bernövall
 3. Victor Månsson
 4. Gun Alingsjö Bäck
 5. Lydia Fredlund
 6. Göran Broås
 7. Tomas Jansson
 8. Cristina Hahre
 9. Agneta Frisk
 10. Ingemar Egelstedt
 11. Timo Melakari
 12. Maria Johnsson
 13. Hans Matsols
 14. Ann-Sofie Berglund
 15. Ulrika Uggla Bernövall
 16. William Jutemalm
 17. Oskar Lässman
 18. Brita Maria Nordström
 19. Bengt Bergström