Kyrkofullmäktige i Västanfors-Västervåla församling, kandidat nr 1
Stiftsfullmäktige, Norra Västmanlands valkrets, kandidat nr 1

Anders Linger

Rättschef, Fagersta

Om mig

Jurist med mångårigt engagemang inom Svenska kyrkan. Pensionerad polismästare och rättschef. Är i dag egenföretagare (juristbyrå). Initiativtagare till bildandet av POSK i Västanfors-Västervåla och ordförande sedan starten 2001. Kyrkorådsordförande sedan 2002, ordförande i kyrkorådsutskottet, ledamot av kyrkofullmäktige, styrelseordförande i ett par av församlingens aktiebolag, samt engagerad i några av församlingens verksamhetskommittéer. Åtta års erfarenhet som ledamot i kyrkomötet.

anders_linger_beskuren

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Det är viktigt för mig att på olika sätt kunna arbeta för att vår framtida kyrka ges möjlighet att verka som ett från partipolitiska ideologier helt fristående trossamfund och folkkyrka; öppen för alla intresserade människor! En av mina huvuduppgifter som lokal kyrkopolitiker är att verka för att de sedan statskyrkotiden delvis kvarstående partipolitiska banden klipps av för gott och att vi i en snar framtid får se en evangelisk luthersk folkkyrka med personval; styrd och ledd av personer med ett genuint kyrkligt engagemang, där tron på Jesus Kristus som vår frälsare utgör grunden för det kyrkliga vardagsarbetet.