Det här vill POSK verka för
i Vännäs-Bjurholms pastorat

Nu är det dags att partipolitiken kopplas bort från kyrkans styrning!

Vårt program i Vännäs-Bjurholms pastorat

Vi vill arbeta för :

Utveckling av det ideella engagemanget

 • Det är viktigt att alltmer ta till vara på de frivilligas olika kompetenser och engagemang för att främja kyrkans arbete.
 • Vi vill verka för ett utökat samarbete med EFS och det ekumeniska arbetet.

Tradition och förnyelse

 • Gudstjänsten är centrum i församlingens verksamhet och vi vill vara öppna för förnyelse.
 • Församlingsarbetet ska bygga på den kristna tron med Jesus i centrum. Vi vill verka för att gudstjänsten blir en samlande gemenskap för fler församlingsbor. Ett viktigt område är konfirmanduppföljning.

En levande församling

 • I en levande församling har diakonin en given plats och vi vill slå vakt om att det får fortsätta att vara så.
 • Sång och musik är redskap som fördjupar tron och Posk vill verka för att stärka musik- och körverksamhet i församlingen. Låt kyrkan bli en scen där alla får möjlighet att uttrycka sig i sång och musik.
 • Utveckla nya vägar för att möta barn, ungdomar, familjer och äldre att delta i gudstjänstlivet så att kyrkan blir en mötesplats för alla åldrar..

Öppenhet och mångfald

 • Svenska kyrkan i Bjurholm-Vännäs pastorat ska stå för tolerans, öppenhet och mångfald!
 • Guds kärlek hjälper oss att se varje människas egenvärde och betydelse för gemenskap och liv.
 • Svenska kyrkan ska arbeta för demokrati och öppenhet i samhället, lokalt och nationellt såväl som internationellt.

Svenska kyrkans sociala roll

 • Svenska kyrkan ska verka för varje människas rätt till ett värdigt liv, både till kropp och själ.
 • Svenska kyrkan ska ta socialt ansvar genom att enskilt eller tillsammans med andra organisationer och det offentliga
 • verka som en välfärdsaktör inom hälsa, omsorg och utbildning.
 • Hållbarhet
 • Det är vårt ansvar att alla får njuta av vår vackra jord.
 • Stärk ett aktivt val i frågor om miljö och natur.
 • Församlingarna i Svenska kyrkan i Bjurholm-Vännäs pastorat ska aktivt stödja kampen mot fattigdom och värna om rättvis handel och omsorg om vårt klimat.
 • Kyrkopolitiska beslut ska fattas med ekonomiska, sociala och ekologiska hänsyn.