POSKs kandidater

Här är våra kandidater 2021 till
kyrkofullmäktige i Vännäs-Bjurholms pastorat:

1. Curt Edlund Socionom, med.dr, Vännfors
2. Karin Söderberg Tidigare verksamhetschef, Västra Vännfors
3. Gunnar Lindström Avdelningschef, Bjurholm
4. Magdalena Israelsson Studerande, Bjurholm
5. Greger Arnesson Tidigare butikschef, Karlslund/Vännäs
6. Barbro Helgesson Utvecklingskoordinator, Vännfors
7. Karin Paulsson Tidigare lärare, Bjurholm
8. Stefan Norberg Pianolärare/Kantor, Vännäs
9. Amanda Wikström Bäck Studerande, Vännäs
10. Bertil Olsson Sjuksköterska, Lillarmsjö/Bjurholm
11. Eva Lindström Tidigare assistent, Vännäsby
12. Carl-Johan Palm Egen företagare, Vännfors
13. Inger Johansson Tid. barnsköt/pers. ass, Näsmark/Bjurholm
14. Lage Sahlén Pensionär, Vännäs
15. Annica Johansson Lärare, Vännäs
16. Ulla Hansen Tidigare distriktssköterska, Vännäsby
17. Alf Hedberg Tidigare adjunkt, Vännäs
18. Elisabeth Salomonsson Undersköterska, Vännäsby
19. Ingrid Lindmark Tidigare lärare, Hällfors Vännäs
20. Sven-Olof Johansson Egen företagare,  Vännäs