Kandidater till kyrkofullmäktige 2018-2021

1.  Jan Brattwall

POSK målsättning är att kyrkoavgiften ska vara oförändrad under mandatperioden.

2.  Ann-Christin Helgegren

Vi måste vara tydliga med kyrkans budskap och berätta för människor om vår tro och vår kyrka. Vi måste också möta dem som kommer nya till Sverige, delta aktivt i integrationsarbetet och visa vad Svenska Kyrkan kan erbjuda dem.

3.  Maria Zetterlund

Jag tycker det Diakonala arbetet är viktigt, för det handlar om praktisk medmänsklighet. När du och jag får leva vår tro i handling. Något mer som är viktigt är Idealitet. Idealitet handlar om att få vara delaktig, bli tagen i anspråk för sin egen skull och att det får betydelse för någon annan.

4.  Daniel Andersson

Jag vill arbeta för att barn och unga ska kunna vara med och påverka i församlingens beslutande organ. Barn och unga är kyrkans nutid och framtid och vi måste få vara med och påverka redan nu. Jag vill att barn och unga ska få ta plats, synas och höras.

5.  Birgitta Götlind

Jag vill utveckla arbetet bland äldre genom olika verksamheter i vardagen, som exempelvis tematräffar, intresse- och samtalsgrupper, studiecirklar, soppluncher och våffelcafé.

6.  Karin Lund

Jag vill intensifiera församlingens arbete med internationella frågor.

7.  Gunnel Jende

Kyrkogårdarna är en del av vårt kulturarv. Det är viktigt att de fortsatt är välskötta och lättillgängliga i framtiden.

8.  Christina Hansson

Jag vill att församlingens landsortskyrka i Väne Ryr ska vara en mötesplats för regelbundna gudstjänster och sammankomster, med mycket sång och musik. Den ska också profileras som en kyrka för bröllop och dop.

9.  Inger Setterby

Jag vill ha öppna kyrkor med goda mötesplatser, även för dem som vanligtvis inte kommer till söndagens gudstjänster. Därför är det viktigt med exempelvis Vuxen/barn- och rytmikgrupper, där relationer skapas, som är präglade av vår kristna tro.