Program 2022-2025

POSK
för Vadstena och Dals församlingar.

Vi är en partipolitisk obunden grupp som fokuserar våra frågor på kristen tro och Svenska kyrkans policy

POSK vill bevara, stödja och utveckla:

 • pastoratets rika gudstjänstliv så att det blir tillgängligt för alla.
 • diakonin som en självklar del i kyrkans omsorg.
 • barn- och ungdomsarbetet som är grunden till kyrkans framtid.
 • församlingsbornas ideella insatser i kyrkans verksamhet.
 • kyrkans kulturliv d.v.s. musik, körsång, konst, poesi, drama.
 • pastoratets alla medeltida kyrkor med inventarier och att dessa hålls öppna så mycket som möjligt och används till gudstjänst, bön, musik, reflektion och stillhet.
 • olika kyrkliga inriktningar och traditioner samt respektera människors olikheter.
 • det ekumeniska samarbetet.

 

Viktiga frågor för pastoratet:

 • Att kyrkans pengar används väl, att hänsyn tas till miljön och att ekonomin är i balans.
 • Att tillsammans med Pilgrimscentrum bevara det unika gudstjänstliv vi har.
 • Att stödja vårt rika musikliv som bidrar till att det kristna budskapet blir tillgängligt för alla åldrar.
 • Vi vill verka för att kostnaden för förtroendevalda minskar och att lokalbehovet ses över så att vi har ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet.
 • Vi vill också verka för att vi i fortsättningen ska vara ett eget pastorat genom att behålla och öka antalet medlemmar.

 

Ladda ner hela programmet:  POSK programförklaring