Kyrkofullmäktige

Vadstena pastorat

Våra lokala kandidater till kyrkovalet 2021

Kyrkofullmäktige

1. Gudrun Bramstorp Hovnert
2. Carina Åsman
3. Tommy Paulsson
4. Boel Lücke
5. Ingemar Falk
6. Kristina Bylin
7. Eva-Karin Sparrlöf
8. Berne Erlandsson
9. Lotta Kling
10. Chatrine Lindqvist
11. Birgitta Peterson
12. Helena Borgenback
13. Viveca Sörensen
14. Per Hjärling
15. Gunilla Lindblad
16. Göran Sparrlöf
17. Kristina Falk
18. Margareta Larsson