Kyrkofullmäktige

Pastoratets kandidater till kyrkovalet 2017

Kyrkofullmäktige
1. Ingemar Falk
2. Lotta Kling
3. Berne Erlandsson
4. Viveca Sörensen
5. Peter Elvcrona
6. Gunilla Sjösten
7. Hanna Hagberg
8. Maria Komnik Brolinson
9. Carina Åsman
10. Tommy Paulsson
11. Eva-Karin Sparrlöf
12. Bengt Bylund
13. Eva Larsson
14. Kristina Falk
15. Kristina Bylin
16. Gunilla Lindblad
17. Gunilla Bohm
18. Margareta Larsson