Kyrkorådet 2018-2021

I kyrkorådet för Uppsala pastorat finns god representation för POSK. Ordförande för kyrkorådet är Eva-May Ohlander, POSK.

Ledamöter    

Eva-May Ohlander (ordf)

Martin Nilsson

Elisabeth Bernspång

Maria Hillerdal

Ersättare

Maria Wingård

Anders Brännström