Kyrkofullmäktige 2018-2021

POSK har många aktiva förtroendevalda i Uppsala pastorat. Här finns en förteckning över oss som representerar POSK i kyrkofullmäktige innevarande period.

Ordinarie ledamöter

1. Sofia Imberg Kelhoffer, kommunikatör, 45 år, Gottsunda

2. Emma Hansen Dahlqvist, bitr. stiftsdirektor, 39 år, Domkyrko

3. Elisabeth Bernspång, läkare, 40 år, Vaksala

4. Maria Hammarström, förs.pedagog, 54 år, Helga Tref.

5. Martin Nilsson, 1:e v. ordf. kyrkorådet, 68 år, G:a Uppsala

6. Eva-May Ohlander, kyrkvärd, 75 år, Gottsunda

7. Anders Brännström, officer, 60 år, Domkyrko

8. Christina Swedberg, bibliotekarie, 58 år, Vaksala

9. Maria Hillerdal, läkare, 68 år, Helga Tref.

10. Anna Lindfors, arbetsrättslig rådgivare, 46 år, G:a Uppsala

Ersättare

1. Helena Boström, kyrkvärd, 57 år, Gottsunda

2. Maria Eriksson, ingenjör, kyrkvärd, 48 år, Helga Tref.

3. Eva Noreborg, kyrkvärd, 72 år, G:a Uppsala

4. Camilla Zacco, församlingspedagog, 50 år, Domkyrko

5. Maria Wingård, församlingspedagog, 36 år, G:a Uppsala