Topp 12 för POSK Umeå

1. Vi tror på församlingen som en öppen mötesplats för tro och
livsfrågor.
2. Det ska vara enkelt att få en uppgift för den som vill.
3. Svenska kyrkan ska stå på de svagas sida och vara deras röst.
4. Vi vill erbjuda relevanta mötesplatser för barn och unga.
5. Allt barn- och ungdomsarbete ska vara avgiftsfritt.
6. Svenska kyrkan ska vara en aktiv och positiv kraft i samhället.
7. Vi vill bidra till gränslös solidaritet – för rättvisa, utveckling,
fred och försoning.
8. Svenska kyrkan ska vara öppen, välkomnande och motverka
alla former av negativ särbehandling. Vigsel av samkönade par är en
självklarhet.
9. Svenska kyrkan ska vara ett föredöme i miljö och hållbarhet.
10. Vi vill sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av
olika tro.
11. Vi vill att Svenska kyrkan ska stå fri från partipolitiska bindningar.
12. Svenska kyrkan som arbetsgivare ska vara ett föredöme.

Annika Vikström är en typisk företrädare för oss i POSK. Hon är mitt i församlingslivet som en ideell kraft. Hon tar också ansvar för utvecklingen i Svenska kyrkan i hela Umeå som förtroendevald i pastoratet. På valdagen 17 september kan du vara med och påverka. Gör det! (Läs mer i vår valfolder.)