POSKs kandidater – kyrkofullmäktige

Här är våra kandidater till
kyrkofullmäktige i Umeå pastorat:

1. Annika Vikström Mariehem
2. Leif Hognert Haga
3. Katarina Glas Grisbacka
4. Yngve Gustafson Sofiehem
5. BrittInger Forssell Berghem
6. Bengt Bergius Öst på stan
7. Åsa Kjellgren Berghem
8. Inge-Bert Täljedal Sofiehem
9. Helena Karlsson Stöcke
10. Johnny Sandström Carlshem
11. Birgitta Bernspång Berghem
12. Thommy Bäckström Berghem
13. Lena Hallgren Berghem
14. Stig Johansson Grisbacka
15. Emma Mushi Röbäck
16. Harry Gustafsson Piparböle
17. Lars Johansson Ersboda
18. Erika Danielsson Klabböle
19. Anders Kristoffersson Väst på stan
20. Anna Hjälm Haga
21. Lennart Tunemalm Teg
22. Urban Sandström Ersmark
23. Ruth Wieting Marieberg
24. Martin Erlanson Sofiehem
25. Kaarina Honkanen Västerhiske
26. Lars Palmér Ålidhöjd
27. Stina Lundstedt Innertavle
28. Lars-Gunnar Frisk Sofiehem
29. Jeanette Brodin Tomtebo
30. Stefan Eriksson Grubbe
31. Heidi Hansson Berghem
32. Anna Ildgruben Berghem
33. Ulf Dahlgren Teg
34. Kristina Aglund Öst på stan
35. Joel Hultdin Böleäng
36. Inger Boman Öst på stan
37. Lisa Tegby Sofiehem
38. Bo Glas Grisbacka
39. Sofia Axelsson Umedalen
40. Georg Fors Carlslid
41. Lena Forsberg Innertavle
42. Sune Pettersson Sofiehem
43. Katarina Jonsson Håkmark
44. Hans Petter Ildgruben Berghem
45. Ellen Ljung Haga
46. Daniel Kjellgren Berghem
47. Torbjörn Ruther Grubbe
48. Martin Lundström Teg
49. Matts Boman Öst på stan
50. Daniel Stenvall Tomtebo
51. Anna Liljestrand Mariestrand
52. Erik Hurtig Landin Öst på stan
53. Lars-Åke Boström Bösta
54. Ingrid Bäckström Sofiehem
55. Marianne P Bäckström Carlshöjd