POSK i Tyska församlingen

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Göteborgs domkyrkopastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen!

Tyska församlingen ingår från 2018 i det nya Göteborgs domkyrkopastorat, som består av Annedals församling, Domkyrkoförsamlingen, Haga församling, Johannebergs församling, Tyska församlingen och Vasa församling.

Kontaktperson: 

Gunvor Hagelberg
076-823 76 21
gunvor.hagelberg@me.com