POSK i Tyska Christinae församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Göteborgs domkyrkopastorat, där Tyska Christinae församling ingår, ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Från år 2018

ingår Tyska Christinae församling i Göteborgs Domkyrkopastorat, tillsammans med församlingarna Annedal, Domkyrko, Haga, Johanneberg samt Vasa.

POSK-gruppen är gemensam för de sex församlingarna i Domkyrkopastoratet.

Läs mer, även om kyrkovalet år 2017, på sidan om POSK i Göteborgs Domkyrkopastorat.