POSK i Tuve-Säve församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Från och med 1 januari 2018

bildas Backa pastorat som består av Backa och Tuve-Säve församlingar.

POSK i Backa är från 2017 en gemensam grupp för hela pastoratet.

Se POSK i Backa pastorat.

Kyrkoval 2017

Läs om POSKs arbete med kyrkovalet i Backa pastorat,
stiftsfullmäktige och kyrkomöte här.