Vårt program

Lokala programmet för mandatperioden 2022-2025
—————————
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Tranås pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

 

Programförklaring 2022-2025 – Tranås pastorat

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, vill bryta partipolitiseringen och förnya demokratin i Svenska kyrkan. Vi anser att engagemang i och för Svenska kyrkan ska grundas i dess tro och lära och inte på partipolitik, och vi vill att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som förmedlar Guds ord i gudstjänst och liv och talar tydligt om Jesus Kristus.
Vi tar vår utgångspunkt i församlingens grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.
Vid förra kyrkovalet i Tranås fick POSK stort förtroende och blev den nomineringsgrupp som fick flest röster. Vi vill fortsätta förvalta detta förtroende genom att ta stort ansvar för Svenska kyrkan i Tranås. Detta är ett urval av det vi lovar stå upp för och vill arbeta med:

En öppen kyrka – En folkkyrka
• Svenska kyrkan ska vara en öppen kyrka där alla människor är välkomna och känner sig värdefulla
• Kyrkan ska vara en plats där alla åldrar ges möjlighet att växa i sin kristna tro, och där människor möts över generationsgränserna
• Vi strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro och olika uppfattningar i trosfrågor
• Kyrkan ska vara en medveten aktör i migrations- och integrationsarbete
• Arbete för ökad jämställdhet och jämlikhet ska vara en självklarhet i kyrkans arbete

En levande kyrka
• Vi arbetar för ett rikt och omväxlande gudstjänstliv där alla ska kunna känna sig välkomna, berörda och delaktiga.
• Vi vill stärka och utveckla sång och musik i gudstjänst och församlingsliv
• Barn- och ungdomsverksamhet ska vara en prioriterad del av kyrkans verksamhet
• Vi vill skapa bättre möjligheter för barnfamiljer att delta i gudstjänster.
• Vi vill bygga vidare på en grund av pastoratets anställda och komplettera detta med en större del ideellt arbete och breddat engagemang

En social kyrka
• Vi vågar vara nära och hjälpa människor i utsatta situationer
• Vi bejakar människans lika och okränkbara värde och tar aktivt avstånd från alla former av förtryck och diskriminering
• Vi vill erbjuda trygghet och gemenskap, särskilt till de som känner sig utanför
• Vi vill erbjuda barn, ungdomar och vuxna en drogfri miljö och medverka till att bryta destruktiva mönster

En lokal kyrka
• Den lokala kyrkan och församlingen ska vara centrum för gudstjänstfirande med ett eget ansvar och beslutsfattande
• Vi arbetar för ett rikt ekumeniskt samarbete, och tror att olika trosinriktningar berikar varandra
• Vi vill att kyrkan ska erbjuda alternativ till kommunal verksamhet med en kristen livsåskådning som grund

En framtidskyrka
• Vi anser att en hållbar utveckling ska vara ledstjärna i all kyrkans verksamhet
• Viktigt att bibehålla medlemmar och även öka medlemsantalet.
• Pastoratet ska fortsätta arbetet med miljödiplomering och engagemang i Fairtrade


Programförklaring 2022-2025 – Tranås pastorat (pdf)

¤ Vision och kortprogram 2022-2025 (Riks)
¤ Vision och program 2022-2025 (Riks)