Kandidat nr 7

Magnus Brile

f 1966, Bygg- & anläggningsingenjör, Hjuvik

Om mig

Jag driver ett konsultföretag med runt tio anställda och gillar att jobba och engagera mig inte minst i min hemförsamling där jag har varit verksam länge som ideell och i kyrkorådet.

Magnus Brile

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Mötesplats med Gud. Den kristna kyrkan har i alla tider varit en mötesplats med Gud. Vår församling ska verka för att så många som möjligt, och som vill detta, får denna möjlighet. Den andliga dimensionen är närvarande, viktig och spännande.

Församlingen utgår från Gud och varje medverkande person ska få blomstra i de gåvor man fått. Att bli sedd och uppskattad för den man är och vad man kan och vill bidra med är centralt för kyrkan. Detta synsätt ska omfatta anställda, förtroendevalda såväl som ideellt medverkande.

Enkelt att hänga på. Alla människor som söker kontakt med oss ska känna sig välkomna.

Professionell ledning och styrning.  Vi ska ha en meningsfull och kostnadseffektiv verksamhet både med stort hjärta och hjärna.