Kandidatpresentationer

Kyrkan över partierna i Tanums pastorat

Ingen bild

Jan Cedmark

Kandidat nr 2
1943, fil känd, konsult, Tanum