POSK i Tanums pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK har ingen grupp i Tanums församling, men en av våra medlemmar ställer upp i kyrkovalet för gruppen Kyrkan över partierna i Tanums pastorat och i stiftsfullmäktige - och kyrkomötesvalen. POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontaktperson för POSK i Tanum är
Jan Cedmark, Jancedmark@hotmail.com

 

Kyrkoval 2017

Läs valsedeln för Norra Bohuslän och Uddevallas valkrets
i stiftsfullmäktigevalet och
valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Bild överst: Tanums kyrka. Foto: Harri Blomberg.