Kandidat nr 2

Marita Johansson Grimwade

63 år, Sura-Ramnäs församling.

Om mig

Har varit en frivillig, aktiv "medmänniska" i vår församling sedan 2003. Startade en finskspråkig mötesgrupp, som vi kallar Torstaikerho. Torsdagdsklubben på svenska. Vi samtalar, sjunger psalmer och lägger en slant till välgörenhetsprojekt , som församlingen har. En gång i månaden gör vi besök på äldreboendet Källbo, där vi fikar och sjunger för och med de boende. Det är så viktigt och så givande. Deltar i aktiviter som tex. Kvinnodagen och sjunger i kör. Ledamot i kyrkorådet.

marita_170502

Det här vill jag verka för inom kyrkan

För en Kyrka som är närvarande i människors vardag. En välkomnade kyrka som ser alla som likvärdiga medmänniskor. Gamla som unga, oavsett ursprung, hudfärg eller sexuell läggning. Att vi inte glömmer dem som inte längre kan komma till vår kyrka eller församlingshem. En KYRKA som BRYR sig!