Kandidat nr 1

Eva Nerf

Miljöingenjör, 51 år

Om mig

Jag är gift sedan drygt 30 år med Lars och vi har tre vuxna barn.

Jag är inte uppvuxen i en kyrklig familj men började som 10-åring att sjunga i en kyrkokör. Sedan dess har kyrkan varit en viktig del i mitt liv. Jag har fortsatt att sjunga. I kyrkokören i församlingen men också i en gospelkör.

Sedan några år är jag också kyrkvärd i församlingen. Ett hedersuppdrag, som jag ser det.

img_1433-2.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Musik

Musik är glädje och musik är ett språk som vi kan dela med varandra. Min önskan är att det ska vara mer musik i kyrkan. Att vi i församlingen ska kunna samarbeta med t.ex. Kulturskolan och att använda den kompetens som faktiskt finns i församlingen. Det finns många musikaliska talanger i vår församling.

Musiken har en speciell dragningskraft och kanske kan vi med musikens hjälp få se fler människor i kyrkbänkarna.

En öppen kyrka

I ett allt hårdare samhällsklimat är kyrkan, tycker jag, viktig. En plats dit man kan gå och prata, dricka en kopp kaffe eller bara finna en stunds lugn och ro, en fristad. En plats för alla, oavsett vem man är, vart man kommer ifrån eller vem man älskar. I stora som i små sammanhang är kyrkan viktig.

Surahammars kommun är också ett finskspråkigt förvaltningsområde vilket gör det extra viktigt att se till att både gudstjänster och annan verksamhet finns på finska. Lika viktigt är också att det finns finskspråkig personal i församlingen.