Kandidat nr 2

Carita Widjeskog

EHS Specialist 60 år

Om mig

Jag fostrades in i kyrkans värld genom att sjunga i körer och genom Kyrkans Unga. Med tiden så insåg jag att kyrkan var mitt hem – där jag kunde hitta mig själv när det blåste som värst om öronen. Jag har de senaste åren varit invald i Kyrkofullmäktige och vice ordförande i Kyrkorådet. Jag är kyrkvärd sedan många år tillbaka och det är mig en stor ära att få vara delaktig i kyrkorummet.

Carita Widjeskog

Det här vill jag verka för inom kyrkan

För mig som HBTQ person är kyrkan viktig – den ska vara öppen och tillgänglig och ta emot alla precis som de är.

Som styrande i församlingen ska vi fokusera på barn och ungdomar – det är där vår framtid finns.

Vi är ett finskspråkigt förvaltningsområde och de ska speglas i vår verksamhet.

Vi ska växa som aktör i samhället och vara synliga i olika sammanhang.

Vi behöver knyta till oss kulturlivet och se det som en resurs i tex våra gudstjänster.

Vi som förtroendevalda i församlingen ska vara synliga i kyrkans vardag och i gudstjänstlivet

Kärleken övervinner allt!