Program POSK i Stockholm

Visionsarbete

  • POSK ska vara garanten för en kyrka utan partipolitik.
  • Påverka stiftsorganisationen i Stockholms stift till att bli mer aktiv, relevant och synlig i Stockholm.
  • I alla de fora där vi är representerade verka för att ideella krafter lyfts fram och ges utrymme.
  • Hitta verksamhetsformer som har förutsättningar att locka yngre, med stöd av den breda erfarenheten i vår medlemskår.
  • Motivera och stimulera till insatser som förtroendevalda och oavlönade medarbetare i församlingarna.
  • Bilda nya lokalgrupper och knyta andra partipolitiskt obundna grupper till POSK.


Bygga POSK i Stockholms stift

  • Ta fram, pröva och föra ut våra visioner och strategier i stift och församlingar.
  • Söka personer som kan starta POSK-grupper i Stockholms stift i de församlingar där vi inte är representerade samt finna intressanta personer som är beredda att delta i församlings, stifts- och kyrkomötesarbete. Speciellt viktigt är rekrytering unga personer så att alla åldersgrupper är representerade.
  • Där det finns andra partipolitiskt obundna grupper skall vi försöka liera dem med POSK.
  • Hjälpa nystartade grupper med info, ekonomi och goda råd.

 

E-posta Förnamn Efternamn, bästa telefonnummer och vilken församling du bor i till info.stockholm@posk.se så får du kostnadsfritt information från POSK Stockholms stift och inbjudningar till möten så länge du själv vill.