Hur går man med?

PARTIPOLITISKT OBUNDNA NOMINERINGSGRUPPER  finns i många församlingar runt om i landet, med en flora av olika namn, liksom skiftande tillkomsthistoria och lokal inriktning. Men de har mycket gemensamt, med en vilja att ge kyrkligt engagerade människor möjlighet att ta ansvar i Svenska kyrkan utan att behöva knyta detta till ett allmänpolitiskt parti.

POSK ÄR DEN OJÄMFÖRLIGT STÖRSTA PARTIPOLITISKT OBUNDNA NOMINERINGGRUPPEN och finns på alla nivåer inom kyrkan. Vi är representerade i samtliga 13 stift och i ett mycket stort antal lokala församlingar. POSK är idag näst största grupp i både Stockholms stift och på Kyrkomötet.

POSK skall vara ett en garant för en kyrka utan partipolitik och brett alternativ med högt i tak, som speglar den mångfald som finns inom Svenska kyrkan med lokala variationer och olika teologiska traditioner.

 

 

 


Tycker Du att detta är något att fundera på?

Vill du veta mer om hur man går med och hur man startar en grupp i församlingar som ännu inte har någon POSK-grupp?

E-posta Förnamn Efternamn, bästa telefonnummer och vilken församling du bor i till info.stockholm@posk.se  får du kostnadsfritt information från POSK Stockholms stift och inbjudningar till möten så länge du själv vill.