Kyrkomötet, Stockholms stifts valkrets, kandidat nr 24

Roland Johansson

Civ. ing. 78 år, Ekerö pastorat

Om mig

Uppväxt i en kyrkligt aktiv byggsläkt har mitt engagemang i kyrkan och att som volontär jobba med olika bygg- och fastighetsprojekt i Ekerö pastorat fallit sig naturligt. Under mina yrkesverksamma år har jag arbetat med olika typer av samhällsbyggande - infrastruktur, energi och miljö. En viktig del av mitt liv är min fru, våra fyra barn och tio barnbarn.

d5a0d7ba-1f11-40e1-bdb3-944b3729bbad (1)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

För mig är det viktigt att kyrkan

  • välkomnar alla, särskilt de som av olika skäl befinner sig i en utsatt situation
  • erbjuder barn och ungdomar meningsfulla aktiviteter
  • tar tillvara den kompetens, den erfarenhet och det engagemang som finns hos anställda, ideella krafter och förtroendevalda
  • är en positiv och tydlig kraft i samhället och driver kyrkans kärnfrågor
  • erbjuder ett rikt och varierat musikliv, som attraherar olika åldersgrupper
  • förvaltar sina medel med ansvar, ett etiskt perspektiv och med tanke på framtida generationer
  • är en positiv kraft i arbetet för klimat och miljö