Stiftsfullmäktige, Stockholms stift, kandidat nr 23

Lars-Olov Samuelsson

Civ.ing, Sundbyberg

Om mig

Jag är utbildad Civ.ing, och har även en examen som Ämneslärare. Under de senaste ca 25 åren har jag arbetat som konsult i eget bolag med uppdrag både inom offentlig och privat sektor. Jag har min kyrkliga uppväxt inom EFS i nära koppling till Svenska kyrkan och har erfarenheter från arbete i samarbetskyrka mellan EFS och Sv,K. Har ända sedan min ungdom varit aktiv som ledare, bl.a. i scoutverksamhet och har haft många uppdrag i olika styrelser, bl.a som distr.ordf. för EFS Mittsverige.

Lars-Olov

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • att kyrkan ska få en mer framträdande plats och relevans i samhället
  • att allt kyrkans arbete ska ha Kristus i centrum
  • att ideellt arbetande frivilliga ska lyftas fram och ges utbildning, uppmuntran och ansvar
  • att Svenska kyrkan på alla nivåer arbetar med att skapa en effektivare organisation och att arbetsmiljön för anställda utvecklas
  • att kyrkan ska ha ett öppet förhållningssätt till andra trosinriktningar och kulturer och att samarbete med andra kyrkor stärks.